Menu

 

Video kỹ năng nghiệp vụ buồng phòng khách sạn

Bộ video kỹ năng nghiệp vụ buồng phòng khách sạn truyền đạt kiến thức kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu Tiêu chuẩn, trình độ cơ bản trong nghiệp vụ phục vụ Buồng.

 

  Tên các dụng cụ dọn phòng và đồ dùng trong phòng bằng tiếng Anh

Categories:   Buồng phòng

Comments