Menu

Giáo trình buồng phòng

Đây là bộ giáo trình bằng tiếng Anh, gồm 8 chương:

Dịch vụ buồng phòng

Dịch vụ buồng phòng

Bài một: Giới thiệu về bộ môn Buồng phòng

Bài hai: Chuẩn bị cho công việc

Bài ba: Dịch vụ phòng

Bài bốn: Kiểm tra lại các dịch vụ (Turn down service)

Bài năm: Kiểm tra phòng

Bài sáu: Sảnh, các khu vực công cộng

Bài bảy: Mô tả công việc của Buồng phòng

Bài tám: Kỹ năng giao tiếp với khách

Giáo trình buồng phòng (312 downloads)
  Thỏa thuận Asian về du lịch khách sạn

Categories:   Buồng phòng, Tài Liệu Khách Sạn

Comments