Menu

Bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

Bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – nghề Hướng dẫn du lịch được “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (Chương trình ESRT) do Liên minh châu Âu tài trợ xây dựng cho Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung của bộ tài liệu do một nhóm các chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng cùng với sự hỗ trợ từ các tổ công tác kỹ thuật, từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo du lịch.

Bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

Bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

Bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam gồm:

Bộ tiêu chuẩn nghề khách sạn (510 downloads)
  Graham Elliot hành trình trở thành đầu bếp tài danh

Categories:   Cẩm nang nghề, Tài Liệu Khách Sạn

Comments